Domovská stránka » Blog » Ako dokáže CBD pomôcť ľuďom s epilepsiou?

Ako dokáže CBD pomôcť ľuďom s epilepsiou?

CBD olej prináša pozitívne účinky do života ľudí trpiacich nie len nespavosťou, úzkosťou, depresiou, alebo tým, ktorí si chcú zlepšiť kvalitu života, no rôzne štúdie dokazujú, že môže byť nápomocné aj pri závažných ochoreniach. Liečba CBD nie je schválená či na 100 percent potvrdená, avšak je možné, že práve kanabidiol môže byť pomocou, ktorá by mohla zmierniť ochorenie, akým je aj epilepsia.

V predposlednom článku sme vám priniesli aktuálny pohľad na užívanie CBD pri Parkinsonovej chorobe a pozitívnych účinkoch pre pacientov trpiacich týmto ochorením. CBD podľa viacerých štúdií môže pomôcť aj pri ďalších ochoreniach a dokáže zmierniť, či zlepšiť ich priebeh. 

Epilepsia a jej príznaky

Epilepsia je neurologická porucha centrálneho nervového systému, pri ktorej sa mozgová aktivita stáva abnormálnou a spôsobuje záchvaty alebo obdobia neobvyklého správania, vnemov a niekedy aj straty vedomia. Prejavy sú u každého jedinca rôzne, avšak pri slabších aj silnejších príznakoch je dôvodom dočasnej a krátkotrvajúcej poruchy mozgových funkcií. 

S epilepsiou sa najčastejšie spájajú záchvaty, ktoré človeka znehybnia a na istý čas stratí vedomie. Takéto príznaky sa však môžu, ale nemusia vyskytovať u každého človeka trpiaceho epilepsiou. Jemnejšie prejavy pozostávajú zo záchvevov, tikov, náhlej rečovej vady, prípadne zmätenosti. 

Dôkazy, že CBD pomáha pri epilepsii

CBD olej a epilepsia, konope

Najsilnejším dôkazom o pomoci CBD pri epilepsii je liečivo Epidiolex, ktorého hlavná zložka je práve CBD. Toto liečivo bolo schválené na liečbu epilepsie Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Správou potravín a liečiv v USA. CBD sa počas rôznych výskumov dostalo do 2. a 3. fázy klinických testov, kde sa preukázali jeho pozitívne účinky pri epilepsii.Okrem Epidiolexu dokážu pomôcť aj rôzne voľnopredajné CBD produkty, pri ktorých je možné pozorovať účinky, ktoré vedú k zlepšeniu symptómov u pacientov. 

Konope je známe tým, že pôsobí proti kŕčom. Pri dlhodobom užívaní CBD oleja je preto možné bojovať proti kŕčovitým záchvatom. Z liečby CBD by mohli mať prospech aj pacienti, ktorí často upadajú do dlhodobejších záchvatových stavov. Naše telo obsahuje systém neurotransmiterov a receptorov, ktorý sa nazýva endokanabinoidný systém. Predpokladá sa, že tento systém pomáha regulovať funkcie nášho tela, ako sú chuť do jedla, spánok, bolesť, ako aj odpoveď imunitného systému. Je možné, že CBD môže tieto funkcie modifikovať interakciou s receptormi v endokanabinoidnom systéme. 

Jeden z mnohých výskumov pri užívaní CBD na liečbu epilepsie dokázal, že CBD môže zvýšiť účinnosť liekov klobazamu, ktoré sa často používajú na liečbu epilepsie. Existujú určité dôkazy, že CBD môže tiež zvýšiť účinok niektorých ďalších antiepileptík. 

Vždy sa najskôr poraďte so svojim lekárom

Predtým ako sa rozhodnete užívať CBD pri ochorení ako je epilepsia, poraďte sa so svojim lekárom, ktorý vie o vašom zdravotnom stave a môže vám pomôcť pri tomto rozhodnutí. Treba mať na pamäti, že každý človek má iný priebeh ochorenia a preto aj účinky pri užívaní CBD sa môžu líšiť. 

Páči sa Vám tento článok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 2

Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok!