Domovská stránka » Blog » Aktuálne informácie o legalizácii CBD na Slovensku

Aktuálne informácie o legalizácii CBD na Slovensku

Vo štvrtok 18. marca 2021 schválili poslanci Národnej rady SR na to čo sme všetci čakali. Od 1. mája 2021 sa vyradí kanabidiol teda CBD zo zoznamu psychotropných látok, čo vyplýva z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Túto látku máme zaradenú na Slovensku podľa platnej legislatívy (Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) od roku 2011. Počas 2. čítania novely zákona  sa Slovenský parlament spolu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodli, že látka kanabidiol bude od mája legálna aj na území SR.

Aj keď je CBD súčasťou kanabisu, podľa lekárskych štúdií nie je návykový ani škodlivý. Práve naopak. Vo vyspelých európskych krajinách sa CBD označuje ako látka s pozitívnymi účinkami (vrátane tlmenia bolesti, pomoci pri úzkosti alebo ako pomoc pri neurodegeneratívnych ochoreniach) a je v podstate voľne dostupná.

Priebeh legalizácie

Vo februári vyzvali poslanci členské štáty Európskej únie, aby plne využili potenciál liekov na báze marihuany a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti. Ministerstvo zdravotníctva sa po parlamentných voľbách v júli 2020 rozhodlo vyškrtnúť kanabidiol teda CBD zo zoznamu psychotropných látok. Odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie považuje za neškodné užívanie tejto látky a zároveň sa nenachádza ani na zozname podľa dohovorov OSN. Hlavným cieľom legislatívnej zmeny bolo rozšíriť kontrolné mechanizmy vyžadované medzinárodnými dohovormi OSN a zároveň zosúladiť zákon s právom Európskej únie. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania bol daný na august 2020.

Súdny dvor Európskej únie navyše v máji 2020 vyjadril právne postavenie v oblasti nákupu a predaja výrobkov na báze CBD v Európe, kde generálny advokát Evgeni Tanchev dospel k záveru, že európske právo vylučuje zákaz dovozu CBD z iného členského štátu akýmkoľvek členským štátom EÚ. Taktiež dodal, že členské štáty môžu uložiť zákaz CBD až po zistení „potenciálnych negatívnych dôsledkov na zdravie“.

Začiatkom roka 2021 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR návrh zákona, ktorým by sa kanabidiol (CBD) vyradil zo zoznamu omamných a psychotropných látok, čo znamenalo, že by bol predaj a reklama výrobkov obsahujúcich CBD legálna aj na Slovensku.

Páči sa Vám tento článok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 8

Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok!